„Patriotyzm dzisiejszych czasów” dofinansowany ze środków programu Funduszu inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 był pierwszym realizowanym przez nas projektem FIO. Dla młodej organizacji była to zarówno ogromna szansa na wprowadzenie zmian w środowisku jak i wyzwanie – czy mamy na tyle mocny zespół by podołać realizacji, czy prawidłowo przeprowadziliśmy diagnozę, czy zaproponowana tematyka pociągnie za sobą mieszkańców naszej gminy. Po zakończeniu projektu śmiało możemy odpowiedzieć na te pytania pozytywnie, a nawet bardzo pozytywnie ponieważ odzew mieszkańców ich pomysły na inicjatywy porwały zespół bez reszty. W większości miejscowości gdzie dotarliśmy z działaniem ludzie nie angażowali się w życie społeczności lokalnej nie dlatego, że nie chcieli, ale dlatego że nie widzieli przestrzeni do takich działań – czekali na aktywność ze strony samorządu. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że Młoteczno, które miało pierwszy raz szansę zorganizować event zasobami mieszkańców będzie aktywne po zakończeniu finansowania przez to, że w naturalny sposób wyłonili się liderzy. Społeczność w Lipowinie miała wspaniały i bardzo kreatywny pomysł, na zaprezentowanie patriotyzmu poprzez spojrzenie na nasz kraj osoby urodzonej w Ugandzie, Krzewno wykorzystało inicjatywę by szerzyć aktywny sposób odpoczynku i „dotknięcie” historii poprzez wizytę w muzeum, w Żelaznej Górze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy wykorzystali do niesamowitej integracji międzypokoleniowej. W Rogitach spotkanie z tradycją Andrzejkową było znakomitą formą integracji, ale i pretekstem do rozpoczęcia działań na rzecz mieszkańców w postaci Filmowego Klubu Dyskusyjnego. Natomiast w Bemowiźnie w formie miłej zabawy pikniku rodzinnego wszyscy uczestnicy mieli okazję podnieść swoją wiedzę z zakresu historii Polski. Jednak nie tylko na inicjatywach polegał nasz projekt, aby utrwalić aktywność lokalnych liderów mieli oni okazję skorzystać ze szkolenia dotyczącego pozyskiwania funduszy przez grupy nieformalne. Odbyły się również warsztaty. Kolejne dni warsztatów zostały podzielone tematycznie. W pierwszy dzień (poniedziałek) odbywały się warsztaty plastyczne. Podczas tego dnia oprócz wspólnego malowania zostały ogłoszone wyniki konkursu „Patriotyzm jako inspiracja”. Motywem przewodnim drugiego dnia była muzyka i patriotyzm w muzyce. Dni trzeci oraz czwarty miały charakter edukacyjny w postaci wykładów, prelekcji i prezentacji oraz otwartych dyskusji na temat polskiej i lokalnej historii, niepodległości, tolerancji, demokracji, oraz innych wartości powiązanych z tematem patriotyzmu. Piąty dzień zakończył się wycieczką do Muzeum Ziemi Braniewskiej gdzie uczestnicy warsztatów dzięki uprzejmości kierownictwa muzeum mieli okazję zapoznać się bliżej z lokalną historią. Dzięki dofinansowaniu mieliśmy fantastyczną okazję do zaprezentowania historii i tradycji w ramach wycieczek, które stanowiły nagrodę w ramach konkursu plastycznego p.t „Patriotyzm jako inspiracja”. Przez wzgląd na to, że uczestnikami wyjazdów były zarówno osoby niepełnosprawne jak i uczniowie zamieszkujący gminę Braniewo mieliśmy okazję poznać wiele chwytających za serce historii – chcielibyśmy mieć możliwość przelania tych emocji na tych, którzy pozwolili nam zrealizować projekt, dali szansę mimo „młodego wieku” organizacji. Wyjazdy to dla wielu osób było niesamowite przeżycie- często pierwszy wyjazd, jedyna okazja do takiej formy rekreacji. Jako zespół jesteśmy niesamowicie dumni z tego jaką formę przybrało nasze działanie na rzecz szerzenia patriotyzmu – w końcu patriotyzm jak udało nam się udowodnić ma różne oblicza.