W ramach projektu „Patriotyzm dzisiejszych czasów” dofinansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 odbywają się inicjatywy oddolne. Ciekawym pomysłem wyróżnili się mieszkańcy miejscowości Krzewno, którzy postanowili w ramach inicjatywy wybrać się na edukacyjny wyjazd do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej oraz na Westerplatte. Z inicjatywy bezpośrednio skorzystało 20 osób jednak dodatkowo odbędzie się spotkanie, na którym uczestnicy wyjazdu podzielą się zdobytą wiedza z tymi którzy jechać nie chcieli lub nie mogli. Gratulujemy pomysłu oraz czekamy na dalszy ciąg inicjatywy:)