W ramach inicjatyw oddolnych projektu „Patriotyzm dzisiejszych czasów” współfinansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 grupa inicjatywna z Rogit zdecydowała przeprowadzić w swojej miejscowości Andrzejki:) Być może Andrzejki nie kojarzą Wam się typowo patriotycznie, więc należy się słowo wyjaśnienia – inicjatywy oddolne mają nawiązywać do kształtowania postawy patriotycznej, historii, zwyczajów, tradycji lub kultury naszego regionu. Trzeba przyznać, że świętowanie wigilii św. Andrzeja i związane z tym tradycje jak lanie wosku, wróżby i zabawa przed rozpoczęciem adwentu na dobre wpisał się do Polskiej tradycji – mimo tego, że pochodzi ono…ze Szkocji. W czasie zabawy wykorzystano projektor, a dzięki przygotowanej prezentacji mieszkańcy mieli okazję nie tylko zapoznać się z tradycjami andrzejkowymi, ale również z dotychczasowymi działaniami w ramach projektu! Zakupiony projektor ma dalej służyć społeczności poprzez aktywację „Dyskusyjnego Klubu Filmowego” oraz organizacji karaoke:) Najważniejszym efektem działań jest jednak zaangażowanie mieszkańców na czele z sołtysem Panem Cezarym Świerczewskim.

Klikająć na słowo andrzejki poniżej możecie zapoznać się z przedstawioną w czasie imprezy prezentacją:

andrzejki