Nasze pracownie

SALA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 • nauka przygotowania posiłków,
 • wpajanie ogólnych zasad zachowania się przy stole,
 • wyrobienie poczucia obowiązku utrzymania porządku w miejscach spożywania posiłku,
 • nauka obsługi sprzętu gospodarstwa domowego,
 • nauka mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania do stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbanie o czystość i higienę w kuchni,
 • nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i jego otoczenia,
 • nauczenie posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości, przestrzeganie zasad bhp,
 • nauka dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży.

 

SALA ARTETERAPII

 • poznanie różnorodnych technik plastycznych,
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • twórcze wyrażanie myśli, emocji,
 • wykorzystywanie wpływu barw na psychikę,
 • nauczenie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów,
 • poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpiecznego ich stosowania i utrzymania w stanie sprawności,
 • poznanie właściwości różnych materiałów,
 • nauczenie łączenia różnych materiałów, doboru kolorystyki i aranżacji.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWO- MULTIMEDIALNA

 • nauka obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • nauka wykorzystania Internetu,
 • poszerzenie wiedzy o świecie i możliwościach komunikacji międzyludzkiej,
 • przyspieszenie reakcji, procesów myślowych, refleksu,
 • wykonywanie komputerowej prezentacji oraz prac artystycznych i użytkowych,
 • nauka, rozwijanie i doskonalenie czytania i pisania przy użyciu prostych programów komputerowych.
 • nauka wykonywania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich,
 • poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich i krawieckich,
 • opanowanie podstawowych operacji technologicznych,
 • poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac dziewiarskich, hafciarskich, krawieckich,
 • nauka wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów,
 • nauka wykonywania obrazów haftowanych, z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków, kart okolicznościowych wykonywanych techniką szycia, dziergania i haftowania.
 • nauka obsługi sprzętu audiowizualnego,
 • słuchanie wybranych audycji radiowych,
 • oglądanie wybranych programów telewizyjnych,
 • oglądanie filmów,
 • słuchanie muzyki,
 • czytanie, przeglądanie gazet i czasopism,
 • czytanie książek,
 • muzykoterapia.

 

PRACOWNIA REHABILITACYJNA

 • fizjoterapia,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym,
 • zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe, kondycyjne.

 

SALA MUZYCZNA

 • wzbogacanie wiedzy z zakresu muzyki i teatru;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz zdolności odtwórczych i twórczych uczestników;
 • wyrabianie umiejętności poprawnego śpiewu;
 • kształtowanie umiejętności tanecznych;
 • wyrabianie poczucia rytmu;
 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu
 • organizowanie występów artystycznych i przedstawień muzyczno – teatralnych dla uczestników ŚDS i zaprzyjaźnionych placówek
 • relaksacja przy muzyce;
 • udział w zajęciach choreoterapii (tańce integracyjne);
 • udział w zajęciach teatroterapii (inscenizacje, pantomimy, scenki dramowe);
 • nauka gry na instrumentach
 • ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację
 • czytanie i słuchanie opowiadań terapeutycznych, poezji, słuchowisk teatralnych, audiobooków,
 • słuchanie muzyki
 • wyjazdy do opery, teatrów muzycznych

 

STOLARNIA

 • prace w drewnie
 • dekoracje okolicznościowe
 • rzeźbiarstwo
 • malarstwo
 • naprawy i modelarstwo
 • obsługa sprzętu i maszyn
 • elementy metaloplastyki
 • kształtowanie i wzbogacanie umiejętności techniczno – stolarskich uczestników

 

 

PRACOWNIA OGRODNICZA

 • przygotowanie terenu do uprawy ogródka kwiatowego i warzywnego
 • proste prace ogrodnicze
 • sadzenie i przesadzanie roślin doniczkowych
 • sadzenie i przycinanie drzewek owocowych
 • zagospodarowanie zieleńców wokół budynku
 • uczenie się zbioru i przechowywania warzyw
 • utrzymywanie porządku wokół budynku
 • hodowanie sadzonek
 • obsługa sprzętu i przyrządów ogrodniczych