I edycja projektu

I edycja projektu „Razem w Przyszłość” realizowanego przez Stowarzyszenie Ostoja Warmińska w partnerstwie z Gminą Braniewo wkracza w decydującą fazę. 25 uczestników projektu, 16 kobiet i 9 mężczyzn od kwietnia uczestniczyło w różnych formach wsparcia, uwzględniających m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Następnie wszyscy zgodnie z przeprowadzonymi przez doradcę diagnozami wzięli udział w kursach zawodowych uwzględniających predyspozycje zawodowe uczestników. Po przejściu całej ścieżki przygotowawczej beneficjenci ostateczni projektu „Razem w przyszłość” rozpoczną na początku listopada staże zawodowe. W ich trakcie będą doskonalić nabyte podczas kursów zawodowych umiejętności, w rzeczywistych warunkach pracy, u przedsiębiorców z terenu Gminy Braniewo. Płatne staże zawodowe potrwają pół roku. W dniu 27 października uczestnicy projektu spotkali się w siedzibie Gminy Braniewo z Wójtem Tomaszem Sielickim, który podczas spotkania uroczyście pogratulował wszystkim sukcesów w kształceniu i życzył dalszej wytrwałości i determinacji w dążeniu do polepszenia swojej sytuacji zawodowej. Gmina Braniewo czynnie wspiera swoich mieszkańców w walce z bezrobociem i pomaga w „wyjściu na prostą” oferując m. in. udział w tego typu projektach. W kwietniu 2018 r. rusza II edycja projektu „Razem w Przyszłość”, w ramach której kolejne 25 osób będzie mogło powalczyć o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin. Osoby zainteresowane uzyskają wszelkie informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie. Uczestnikom I edycji serdecznie gratulujemy i życzymy podjęcia zatrudnienia po zakończonych stażach zawodowych.